Om oss

Kirkelokalet med kors og stoler hos Credokirken Kongsberg

Vår menighet

Credokirken Kongsberg er en frittstående og lokal menighet, som ønsker å forkynne og opphøye Jesus gjennom undervisning, betjening, lovsang, bønn, evangelisering/misjon og fellesskap. Menigheten er apostolisk knyttet til Credo-kirken i Bergen.

Vi ønsker å være kraftsenter for Gud i Kongsberg. En karismatisk menighet som favner både barn, unge og gamle, og med et sterkt sosialt engasjement som berører byen på flere plan.

Vårt mandat

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Vår visjon er basert på Jesaja 61.1-4

«Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne,  til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,  til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.  De skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter. De skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt.»