Hjerter i Sentrum

Hjerter i Sentrum matutdeling logo

"Hjerter i Sentrum" er et tverrkirkelig matutdelingsprosjekt i regi av Credokirken Kongsberg. Vi jobber ut i fra Misjonskirkens lokaler i Skolegata 5.

Hjerter i Sentrum har utdeling av mat og kontaktkafé torsdager i partallsuker.  Målgruppen er barnefamilier og enslige med akutt behov for støtte.  Vi har til enhver tid ca. 140 aktive adresser på våre lister.  Torsdager i uker med oddetall kjører vi mat til mennesker knyttet til rus og psykiatri.

Vi tilbyr gratis klær i forbindelse med utdelingen.

De siste år har vi hatt gleden av å dele ut julegaver til barn og ungdom i vår målgruppe gjennom samarbeid med "Ensomt Juletre" og Energimølla.

Prosjektet involverer ca. 35 frivillige i fra forskjellige menigheter og andre i Kongsberg.  De fleste frivillige har på et eller annet tidspunkt selv mottatt hjelp fra Hjerter i Sentrum.

I nåværende form ble prosjektet startet høsten 2013 da vi ble gjort oppmerksom på et behov for bistand der det offentlige ikke strekker til.
En stor andel av de som får hjelp hos oss er norske barnefamilier.

Vi deler ut omtrent 2 tonn mat per måned.

Maten henter vi i hovedsak fra Matsentralen i Oslo som har store kjøle- og frysekapasiteter. De mottar mat fra grossister som de deler videre med oss.

I tillegg har vi innhenting fra butikker i Åmot, Vestfossen og Kongsberg.

Driften av prosjektet finansieres av frivillige gaver.

Om du har lyst til å støtte prosjektet så kan du melde deg som frivillig ved å kontakte oss på his@bibelsenteret.no eller du kan gi et bidrag til konto 2480.11.57226 eller VIPPS 535380.

Følg gjerne matutdelingen på facebook.com/hjerter.i.sentrum/

Takk for ditt engasjement!

https://www.laagendalsposten.no/nyheter/reportasje/mat/de-deler-ut-mat-…